1. Pokoj vám! Nebojte se! Přeju pokoj vám, přeju pokoj vám. Zavřenými dveřmi přišel k učedníkům Pán, k učedníkům Pán.
R: /: Dítky, máte něco k jídlu? Podali mu chléb a rybu. Jedl s nimi Pán. :/
2. Muselo se splnit všechno, co je napsáno, co je napsáno. V jménu Ježíš, že je spása, ať je hlásáno, ať je hlásáno.
R2: /: Vy jste mými svědky, běžte a všem lidem to povězte, že je to dáno! :/

1. Já mám rád Ježíše, tak zpívám o tom tiše. Já mám rád Ježíše, tak zpívám o tom tiše.
2. Mám rád svého Pána, tak zpívám o tom nahlas. Mám rád svého Pána, tak zpívám o tom nahlas.
3. Ale Bůh mě má rád víc, tak zpívám o tom z plných plic. Ale Bůh mě má rád víc, tak zpívám o tom z plných plic.

Daniel Kalanch

Děkuji, Ježíši, že mě máš tak rád, že ses i za můj hřích nechal bičovat. Všechny mé viny Ty jsi vzal na sebe, přísný trest vytrpěl místo mne.
Za mne jsi, Pane, neváhal život dát. Ježíši, mám Tě rád.

neznámý

1. Ježíš uzdravuje, slabé, nemocné. On za nás zemřel, z mrtvých vstal, bolest nevyhraje.
2. Ježíš uzdravuje srdce hříchem zraněné. On za nás zemřel, z mrtvých vstal, abych moh' s Ním žít věčně.
R: Ježíš vyléčí nás. Jsem lékař světa, slyším Jeho hlas.