Jiří Zmožek

1. Ježíš řekl: odpouštěj, Ježíš řekl: odpouštěj. /: Ježíš řekl: odpouštěj i nepřátelům Ježíš řekl: odpouštěj. :/
2.Ježíš řekl: požehnej, Ježíš řekl: požehnej. /: Ježíš řekl: požehnej i nepřátelům Ježíš řekl: požehnej. :/

neznámý

R: Odpusť, odpusť, odpusť druhému, odpouštět druhým mám. Odpusť, odpusť, odpusť druhému jako vždy odpouští mi sám Pán.
1. Sedmdesátsedm, sedmdesátsedm. Tolikrát odpustit mám. Když sestry, bratři rádi se mají, navzájem si ruce dají.
2. Vždycky odpustím, vždycky odpustím. Dám šanci začít zas znovu. Když ve svém srdci lásku mám, pomůže odpustit mi Pán.

1. Pastýř David ovce hlídal, rád si při tom písně zpíval. Pána Boha písní chválil, když se na pastviny vzdálil.
R: Tu, tu, tu, tu, tutututu. Tu, tu, tu, tu, tutututu.
2. O ovečky rád pečoval, před vlky je ochraňoval. Když se přihnala bouře zlá, pod střechu zahnal stáda svá.
3. Pán Ježíš je pravý pastýř u jeho stád Ho vždycky zříš. My jsme Jeho ovečkami, které On rád před zlem chrání.

neznámý

R: Já chci být dobrou půdou, já chci být dobrou půdou, já chci být dobrou půdou, aby Boží slovo mohlo ve mně růst.
1. Vysekám to trní, Vytrhám ten plevel, vyberu ty kameny, ať Boží slovo zakoření.
2. Zkypřím tu tvrdou zem, odstraním ty skály, dám pryč, co mi brání, aby Boží slovo mohlo ve mně růst.

1. Jednoho dne učedníci nastoupili na loď, Pán JeŽíš jim řekl: Přeplavme se přes jezero.
R: Nikdy se neboj, když je Pán Ježíš s tebou, s Ním projdeš bouří i hustou tmou. Nikdy se neboj, když je Pán Ježíš s tebou, s Ním projdeš bouří i hustou tmou.
2. Pluli po vodě a Pán Ježíš hned usnul klidně, vtom se snesla velká bouře, vítr foukal silně.
3. Učedníci strachy křičí: Zahyneme, Pane! Pán okřikne vítr, vlny, moře je hned klidné.
4. Potom se jich Mistr zeptal: Kde je víra vaše? Proto se nebojme, i když bouře velká zdá se!

neznámý

1. Ježíš vodu ve víno změnil, Ježíš vodu ve víno změnil, Ježíš vodu ve víno změnil, Ježíš vodu ve víno změnil.
R: Zázraky, zázraky - v Bibli je jich dost! Zázraky, zázraky - velká Boží moc! Však největší ze zázraků, co kdy mohl být: že Ježíš z lásky za mě zemřel, abych moh' s Ním žít! abych moh' s Ním žít!
2. Ježíš hroznou bouři utišil...
3. Ježíš malomocné uzdravil...
4. Ježíš Bartimea uzdravil...
5. Ježíš síť rybami naplnil...

Honza Košárek

R: /: Vyslyš mě, Hospodine. :/ (3x) Vyslyš mě, Hospodine.
1. Pro Tebe jsem snášel urážky. Posmívají se mi Bože, všichni, co mě vidí. Všichni mě opustili Bože, můj. Však ve Tvém domě s nadšením sloužit se mi líbí.
2. Já však přicházím s modlitbou k Tobě. Ty jsi láska, u Tebe je věrnost, slitování. Modlím se k Tobě o pomoc prosím Vyslyš mě, smiluj se nad námi.
3. Pochopte to všichni lidé, radujte se. Otevřete svá srdce, jásejte bez přestání. Vždyť Hospodin slyší chudáky, tak chval Ho nebe země, všechno co je na ní.

neznámý

/: Nezlobíme, posloucháme. Nezlobíme, posloucháme. Tebe, Pane Ježíši. Tebe, Pane Ježíši. :/
/: Máme Tě rádi Pane Ježíši. Máme Tě rádi Pane Ježíši. Máme Tě rádi Pane Ježíši. Máme Tě rádi Pane Ježíši. :/