neznámý

1. Je tomu už dva tisíce let, co Ježíšek přišel na náš svět. Od té doby navštěvuje nás, o Vánocích letos přijde zas.
R: O Vánocích, o Vánocích štěstí nosí nám. O Vánocích, o Vánocích s láskou vchází k nám.
2. Díky Jemu budem hodnější, popřejem si všechno nejlepší. Ježíška má proto každý rád, že nás učí druhé milovat.

Jiří Zmožek

Stalo se to, stalo se to, v městě Betlémě, narodil se Boží Syn, narodil se ve chlévě. Stalo se to, stalo se to, v městě Betlémě, narodil se Boží Syn, narodil se ve chlévě.
Povila Ho matka Maria a Josef mu dal jméno Ježíš. Narodil se, narodil se Boží Syn, je dobré, že tomu věříš.

Roman Dovala

1. Krásná píseň letí světem k dospělým i ke všem dětem. /: Nad Betlémem hvězda září, radujme se velcí, malí. :/
2. Zní mi v uších krásná píseň, přišel Pán k nám, je šťastný den. /: Sláva Bohu na výsostech, zazpívejme: Haleluja! :/
3. Ďábel je už poražený, v koutě sedí znechucený. /: Sláva Bohu na výsostech, zazpívejme: Haleluja! :/

neznámý

Nastal čas, tak v srdci Pána chval, díky vzdej a Jemu zazpívej. Otvírá se náruč milosrdenství, nastal čas, tak v srdci Pána chval.
V Trojici jediný Bůh Otec, Syn i Duch, /: v srdci Pána chval, jé :/ v srdci Pána chval.

Juraj Gonšor

R: Blíží se čas, ano už je blízko. Blíží se čas, ano už je blízko.
1. Chodník, cestu připravte Pánovi, dolina či kopec ať se vyrovnají, směrem k věčnosti ať se srdce dají.
2. Jako svatý Mikuláš, tak i my chceme být darem, dary přinést, s dary jít, kráčet, dary přinést.
3. Jako svatá Lucie, tak i my chceme být světlem, světlo přinést, se světlem kráčet, světlo přinést.

1. Tiše a krůček po krůčku zamrzá voda v potůčku, /: usíná louka, pole i les, poslední lístek k zemi se snes. :/
2. Je to však spánek lehoučký, utkán je tisíci pavoučky, /: to aby nikdo nezmeškal, až přijde na svět malý Král. :/
3. Až se to miminko narodí, porazí zlo, ať neškodí, /: obváže bolístky na duši, slzy nám na tvářích osuší. :/
4. Než ale klouček dospěje, třicetkrát roztají závěje. /: Co přijde potom? Na to je čas, teď nás zve k jesličkám andělů hlas. :/

Luděk Rejchrt

1. Šel Josef s Marií manželkou svou. Šel Josef s Marií zimou a tmou. Šel Josef s Marií, která sténá. Šel Josef s Marií do Betléma.
2. V Betlémě přemnoho nocujících. V Betlémě pusto je na ulicích. V Betlémě našlo se místo v chlévě. V Betlémě zrodil se Vládce země.
3. Zpívejme s anděly díkůvzdání. Zpívejme a hrejme bez váhání. Zpívejme vesele velcí, malí. Zpívejme a hrejme na cimbály.

neznámý

1. Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní. Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní.
2. Náhle vidí chudáka, jak se choulí, naříká. Hop, hej, chudáka, jak se choulí, naříká.
3. Martin dobré srdce má, žebrákovi svůj plášť dá. Hop, hej, srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.
4. Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal. Hop, hej, miloval, mnoho dobra vykonal.
5. Na svatého Martina, kouřívá se z komína. Hop, hej, Martina, kouřívá se z komína.
6. Na svatého Martina, zima už nám začíná. Hop, hej, Martina, zima už nám začíná.
7. Na svatého Martina, bude dobrá peřina. Hop, hej, Martina, bude dobrá peřina.