neznámý

/: Nezlobíme, posloucháme. Nezlobíme, posloucháme. Tebe, Pane Ježíši. Tebe, Pane Ježíši. :/
/: Máme Tě rádi Pane Ježíši. Máme Tě rádi Pane Ježíši. Máme Tě rádi Pane Ježíši. Máme Tě rádi Pane Ježíši. :/

neznámý

R: Přijď svatý Duchu a navštiv srdce mé, přijď svatý Duchu a svou tvář obnov ve mě.
1. Prosím o dar moudrosti, ať vystřídá mou pýchu. Když poznám dar rozumu, má chytrost je mi k smíchu.
2. Ne mohu radit hříšníkům, když nevím o svém hříchu. Prosím o dar umění, abych Tě slyšel v tichu.
3. Dar síly dá Bůh tomu, kdo se nešetří, ale dává. Milovat i bezbožné mi umožní jen zbožnost pravá.

Piotr Nazaruk

1. To co moc místa nezabere, ale moc melodií zná, to je mé malé ukulele, ať hraje dnes aleluja!
R1: Moje malé ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Moje malé ukulele, aleluja, ukulele, aleluja.
2. Všude ho nosím se sebou a stačí jen chuť trochu mít, aby bylo kolem veselo, tak čtyři struny nechám znít.
3. Pro Tebe Pane je ta píseň, to Tvoje ruka chrání mě, když rozezníš struny v mém srdci, ó, Pane, zní to nádherně.
R2: Tvoje malé ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje malé ukulele, aleluja, dobrý Pane Bože jsem já.

1. Přijď Duchu svatý, veď mě ke Kristu. Chci teď Pane s Tebou být! Jsi moje síla. Jsi moje pomoc. Bez Tebe Pane nejde žít!
R: /: Uctívám Tě, protože jsi! Uctívám Tě, protože jsi! Uctívám Tě, protože jsi, svatý, svatý! :/
M: Ten, kdo přišel smutný - zasmál se! Ten, kdo přišel smutný - pohnul se! Ten, kdo přišel smutný - vyskočil, vyskočil!

Bernard Sexton

R: Ježíš chleba rozlámal, učedníkům svým jej dal, řekl: Berte, jezte, na moji památku. Potom Ježíš víno vzal, učedníkům svým je dal, řekl: Berte, pijte, na moji památku.
1. Jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo žije ze mně, dá dobré ovoce.
2. Jsem živý chléb, co přišel z nebe. Ten, kdo jí tento chléb, věčný život má.

1. Beránku, patří Ti sláva. Patří Ti sláva i čest. Ty jsi Pánem vší země. Ať jméno Tvé zní do nebes.
R: /: Chvála, chvála, chvála ať zní. :/ ať chvála Ti zní.
M: /: Jen tebe chválíme, za tebou kráčíme, dnem i nocí písně ti zpíváme. Nikdy to nevdáme, v těžkostech zpíváme dál! :/

Bůh je tu, Bůh je tam! Bůh je v každém z nás, v srdci ho mám! Světlem je v temnou noc a v modlitbě mé slyším Jeho hlas! /: Bůh je tu, dobrý je, :/ v každý čas!

Jiří Zmožek

1. Jak se to může stát, abych zase viděl? Jak se to může stát, když jsem slepý a nevidím? /: Ježíš všechny naše nemoci na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych zase viděl. :/
2. Jak se to může stát, abych zase slyšel? Jak se to může stát, když jsem hluchý a neslyším? /: Ježíš všechny naše nemoci na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych zase slyšel. :/
3. Jak se to může stát, abych zase chodil? Jak se to může stát, když jsem chromý a nechodím? /: Ježíš všechny naše nemoci na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych zase chodil. :/
4. Jak se to může stát, abych se znovuzrodil? Jak se to může stát, když jsem slepý a nevidím? /: Ježíš všechny naše hříchy na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych se znovuzrodil :/
5. Jak se to může stát, abych se znovuzrodil? Jak se to může stát, když jsem hluchý a neslyším? /: Ježíš všechny naše hříchy na kříž vzal, Tak se to může stát. Tak se to může stát, abych se znovuzrodil. :/
6. Jak se to může stát, abych se znovuzrodil? Jak se to může stát, když jsem chromý a nechodím? /: Ježíš všechny naše hříchy na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, aby ses znovuzrodil. :/