Roman Ceglarek


R: CChléb nám Amz nebe, FPane Bože, Gdej
a buď Cs námi,
neoAmpouštěj nás,
Fchléb nám z nebe, DmPane, Gdej.
CChléb nám Amz nebe, FPane Bože, Gdej
a buď Cs námi,
neoAmpouštěj nás,
Fchléb nám z nebe, DmPane, Cdej.

1. CJežíš při veFčeři posledG
udělal tu Fzázrak nevšedGní:
CUčedníkům Fchleba rozdal GPán
a pověděl, Fže je to On Gsám.

2. Dnes v kostele neopouští nás,
ale je tu s námi v každý čas.
Tak mu zpívej píseň s radostí,
že nás živým chlebem sám hostí.