Jiří Zmožek


1. DProč je F#mlouka zeleGná a A7nebe modDré, F#m G A7
Dproč jen F#mdobrý strom vždy Gdává Emplody dobA4ré? A7
GProč se Emkaždý lidský F#mdluh tak Gtěžko spláEmcí, A7
Dproč se F#mláska naléGzá a A7proč se ztráDcí? F#m G A7

2. Proč je nebe bez mraků a hned zas není,
proč se tolik zázraků tak rychle mění?
Proč se každý lidský dluh tak těžko splácí,
proč se láska nalézá a proč se ztrácí?

3. Proč jsou máky červené a nebe modré,
proč jen dobrý člověk má vždy srdce dobré?
Když Bůh svého Syna z lásky obětoval,
proč by srdce dobré s Ním nám nedaroval?