neznámý


1. /: CLa – la – la, neGděle nastaCla. :/

R: /: Do kostela Fjdeme, G7v kostele se Cmodlíme.
La – la – la, neG7děle nastaCla. :/

2. /: Le – le – le, vyskočím z postele. :/

3. /: Lo – lo – lo, je nám tu veselo. :/

4. /: Li – li – li, každičkou neděli. :/