Ochránce dětí

Bůh   děti   chvála   Král   modlitba   ochrana   Pán   srdce   R1: /: GSvatý JoseCfe, Dochránce Gdětí,
chceme jako Cty DBohu pověGděti. :/

1. EmPane, Králi Dnejvyšší,
Gchválu Ti Cvzdám.
Mluv, Tvůj služebDník slyší,
co dělat mám? CCo dělat Dmám?

R2: /: Svatý Josefe, ochránce děti,
chceme se více o tobě dověděti. :/

2. Dobrý otče, opravdový muži,
muži Marie.
Hned poslušný konat vůli Boží,
/: vždyť Bůh s námi je! :/

R3: /: Svatý Josefe, ochránce děti,
svatý Josefe, k tobě píseň letí. :/

3. Ruce k práci i modlitbě
vždy připravené máš.
Chudobný jsi, však své srdce
/: bohaté máš! :/

R3