Ovečky

Boží přítomnost   láska   ovce   Pán   pastýř   pokoj   
satan   strach   světlo   štěstí   těžkosti   tma   touha   vyznání   1. DDobrotivý pastýř je náš Pán, až na kříž nás GmiloAval,
Dv náruč Jeho Gkaždý je Azván, život za své ovce dal.

R: Jsme Dovečky Pána svého a Gza ním chceme Ajít.
My Dnebojíme se zlého, s Ním Gšťastně Abudeme Džít.
Jsme ovečky Pána svého a za ním chceme jít.
My nebojíme se zlého, s Ním navěky budeme žít.

2. Vede nás voňavou pastvinou, láskou prozáří svět,
neztratí ovečku jedinou, hledá, než vrátí ji zpět.

3. S námi jde světlem i temnotou, svůj pokoj dává nám,
do dlaně jeho svěř tu svou, nikdy nebudeš sám.