R1: CChválím Tě, GBože, DmTy jsi milosrdCný.
Můj dobrý GBože, DmTy jsi milosrdCný.

R2: DmNavěky,G Cnavěky,Am7 Dmnavěky,G Fmaj7navěky.

1. CAť řekne dům GIzraelův: DmBůh je milosrdCný.
CAť řekne dům GÁronův: DmBůh je milosrdCný.
CAť řeknou ti, kdo se bojí GBoha: DmBůh je milosrdCný.

2. Dnes je ten den, tak Boha chval: Bůh je milosrdný.
Ježíš zemřel, pak zmrtvýchvstal: Bůh je milosrdný.
Zavržený králem se stal: Bůh je milosrdný.

3. Bože, Ty jsi záchrana má: Bůh je milosrdný.
Světlo dáváš, tam kde je tma: Bůh je milosrdný.
S Tvou pomocí všechno dávám: Bůh je milosrdný.