Nebe se otevírá

děti   láska   nebe   Otec   radost   voda   R: /: CNebe se otevíGrá, DmOtcův hlas Gzní.
CTy jsi mé milované Gdítě, Dmv tobě mám GzalíbeCní. :/

1. CJan Ježíše Amkřtí Fvodou Gz Jordánu,
Cholubice Amletí z nebe FGv tu ráCnu.

R: /: Nebe se otevírá, Otcův hlas zní.
Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.:/

2. Čistá voda stéká, stéká na hlavu,
andělé se slétaj, v nebi mají oslavu.

R: /: Nebe se otevírá, Otcův hlas zní.
Ty jsi má milovaná dcera, v tobě mám zalíbení. :/

3. Čistá voda stéká, stéká na hlavu,
andělé se slétaj, v nebi mají oslavu.

R: /: Nebe se otevírá, Otcův hlas zní.
Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. :/

R: /: Nebe se otevírá, Otcův hlas zní.
Ty jsi mé milované dítě, v tobě mám zalíbení. :/