Eva Muroňová


1. ScházíFme se k Tobě, Bože, Otče náš,
scházíCme se k Tobě, Bože, Otče Fnáš.
Teď u BTebe chceme být, jako A7Tvůj lid k Tobě Dmjít,
scházíGmme se k Tobě, C7Bože, Otče Fnáš.

2. Scházíme se k Tobě, Kriste Ježíši...

3. Scházíme se k Tobě, Duchu svatému...