R: GBůh nás Dv rukou Gmá, proto Chrajeme, zpíDváme.
GNese Dtebe, Gmne, velkou Cradost z toho Dmáme.

1. GPojď blíž k nám a Cnebuď Gsám, ať celý svět Ctrochu Dzkrásní.
GKaždý z nás je CBoží Gchrám, každý z nás je Cněčím Dzvláštní.

2. Vlož do dlaně svoji dlaň, v Jeho jménu se tu spojme.
Bůh sestoupil z nebe k nám. Jeho Láska ve mně, v tobě.