Anděl pověděl

anděl   Bůh   Ježíš   nebe   Vánoce   1. AAnděl pověEděl, Aco že bude Enového?
AAnděl pověEděl, Aco se bude Edít.
AAnděl pověEděl, Aže porodí Emalého.
AAnděl pověEděl, AJežíš Ebude Ažít!

R1: DNa nebi je Anová hvězda,
Hmmocným pánům C#mse to nezdá.
DOstatním ten Azázrak jeví
Hmse velice C#mpodezřeElý!

2. Ptáme se, ptáme, jestlipak poznáme?
Ptáme se, ptáme, kudy máme jít?
Ptáme se, ptáme, jestlipak poznáme?
Ptáme se, ptáme - Ježíš bude žít.

R2: Nebesa dnes roztrhla se,
zoufalým všem v tomto čase
Bůh dal Syna s velkou mocí,
poznáte Jej po ovoci.

3. Chudí či bohatí, tohle v nebi neplatí!
Před ním teprv poznáváš, co mít a co dát.
Chudí či bohatí, tohle v nebi neplatí!
Před ním teprv poznáváš, co mít a co dát.

R1