R: GBožím dítěCtem jsem já, D7la, la, la, la, la, Gla, la, la, la. la.
GBožím dítěCtem jsem já, D7la, la, la, la, la, Gla.

1. Otec Bůh nás má rád, lásku Cchce rozdáGvat.
Kdo je A7velký jak On, kdopak D7má tak velmi rád?
Svatý GBůh, Otec náš, den co Cden otvíG
všem svým Cdětem náruč Amsvou, přestože D7slabé, hříšné Gjsou.

2. Otec Bůh Syna dal nám hříšným jako dar,
Ježíš - Bůh sestoupil, by nás všechny vykoupil.
Křížem hřích zaplatil, život nám navrátil.
Zmrtvýchvstalý Ježíš Pán jedinou cestou On je nám.