Adventní

advent   Bůh   cesta   druhý příchod   hřích   Ježíš   
Maria   nebe   Pán   radost   spása   světlo   výzva   1. DJežíš říká: GBděte,
Ddo nebe veAjdete,
vždyť Dnevíte, který Gden
Dpřijdu Azpět na Dzem.
AJedna svíčka svítí Gnám,
Ablízko už je DPán.

2. Obrať se zpět k Pánu,
bez něj už ani ránu.
Vyrovnej mu cestu
a Jeho příchod zvěstuj.
Už dvě svíčky svítí nám,
blízko už je Pán.

3(A). Slepí vidí, chromí chodí,
šťastný je, kdo se nezlobí.
Hluší slyší, mrtví vstanou,
chudí se do nebe dostanou.
Už tři svíčky svítí nám,
blízko už je Pán.

3.(B) Jan Křtitel všem hlásá:
Brzy přijde spása,
světlo už přichází,
tak radost měj na tváři!
Už tři svíčky svítí nám,
blízko už je Pán.

4. Maria, s tebou Pán,
Bůh má pro tebe plán:
Dítě se ti narodí
a lidi z hříchu vysvobodí.
Čtyři svíčky svítí nám,
blízko už je Pán.