Pokoj vám!

Ježíš   Pán   strach   učedník   výzva   1. FPokoj C7vám! FNebojC7te se!
FPřeju C7pokoj F A7vám, Gsus2přeju C7pokoj Fvám.
FZavřeC7nými Fdveřmi C7přišel
Fk učedC7níkům F A7Pán, Gsus2k učedC7níkům FPán.

R: /: C7Dítky, máte něco k jídlu?
FPodali mu chléb a rybu. C7Jedl s nimi FPán. :/

2. Muselo se splnit všechno,
co je napsáno, co je napsáno.
V jménu Ježíš, že je spása,
ať je hlásáno, ať je hlásáno.

R2: /: Vy jste mými svědky, běžte
a všem lidem to povězte, že je to dáno! :/