1. /: HoGsana, hoDsana, hoEmsana Bohu Cna neDbi! :/ 

R: CJméno D7slavíme GTvé, (Emhaleluja,)
Cchválí D7Tě srdce Gmé, (Emhaleluja,)
CvyvýD7šen buď, ó GBoDže Emnáš,
hoCsana Bohu Dna neGbi!

2. /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi! :/

3. /: Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš. :/