neznámý


1. FN‍‍ěkdo se Bm‍‍odlí, GmFto Bcí‍‍tím,
Fněkdo se Bza mne moCd‍‍lí.
FM‍‍odlitbou mne Cprovází,
na mém Bživotě mu Azáleží.
DmÓ Cjá v‍‍ěBřím, Fó Cjá věBřím,
Gmn‍‍ěkdo se Cza mne BmoFdl‍‍í.

2. Pán Ježíš s láskou nade mnou bdí,
andělé v nebi, ti bdí.
S láskou svou mne provází,
na mém životě mu záleží.
Ó já věřím, ó já věřím,
n‍‍ěkdo se za mne modl‍‍í.