Ježíš je Král

chvála   Ježíš   Král   láska   nebe   Pán   srdce   touha   
vyznání   

Piotr Kleszcz


R: /: EJežíš je H7Král, C#mJežíš je G#mPán,
Ajen Jemu chci Ezpívat F#ma chválu H7vzdát. :/

1. /: EJežíši H7chvála má ať C#mzní, G#m
Achcem' Ho spolu Echválit, F#mjá i H7ty. :/

2. /: Pozvedáme k nebi ruce své,
abys viděl, Pane, jak milujem' Tě. :/

3. /: Děkuji Ti za Tvou lásku k nám
z hloubi srdce svého, Tě Pane, uctívám. :/