Dary Ducha

Bůh   dělit se   Duch svatý   hřích   láska   modlitba   síla   
srdce   

neznámý


R: DPřijď svatý ADuchu a Gnavštiv srdce Dmé,
přijď svatý ADuchu a svou Gtvář obnov ve Dmě.

1. GProsím o dar Amoudrosti, ať F#mvystřídá mou Hmpýchu.
GKdyž poznám dar Arozumu, má Dchytrost je mi Ak smíchu. G A

2. Ne mohu radit hříšníkům, když nevím o svém hříchu.
Prosím o dar umění, abych Tě slyšel v tichu.

3. Dar síly dá Bůh tomu, kdo se nešetří, ale dává.
Milovat i bezbožné mi umožní jen zbožnost pravá.