Bernard Sexton


R: DJežíš chleba rozláAmal, Gučedníkům svým jej F#mdal,
řekl: GBerte, F#mjezte, na Emmoji památAku.
DPotom Ježíš víno Avzal, Gučedníkům svým je F#mdal,
řekl: GBerte, F#mpijte, na Emmoji ApamátDku.

1. GJsem vinný Dkmen, Em7vy jste raDtolesti.
GKdo žiF#mje Hmze mně, dá Gdobré ovoAce.

2. Jsem živý chléb, co přišel z nebe.
Ten, kdo jí tento chléb, věčný život má.