Bůh je tu

Boží přítomnost   Bůh   modlitba   noc   srdce   světlo   tma   
vyznání   Bůh je Dtu, Bůh je F#mtam!
Bůh je Gv každém z nás, Av srdci ho mám!
Světlem Dje v temnou F#mnoc
a v modGlitbě mé Aslyším Jeho hlas!
/: Bůh je Gtu, dobrý Aje, :/
v každý Dčas!