ENa počátku A2bylo Slovo, E A2
Ena počátku A2bylo Slovo. E A2
A to ESlovo byl Bůh, A2
a to ESlovo byl Bůh. A2
Pravé F#světlo, pravé Asvětlo, pravé Esvětlo.

F#Všem, kdo věří v Jeho jméno,
dal moc stát se dětmi BožíAmi.
Pravé F#světlo, pravé Asvětlo, pravé Esvětlo.