ENic, nic, absolutně nic.A ENic, nic, absolutně nic.
ACo Emůže nám Tvou lásku vzít?
Nic, nic, absolutně nic.
ACo Emůže nás dva rozdělit?
Nic, nic, absolutně nic.
ASmrt ani Hživot, proG#pasti, hoC#mry, jen F#mTvá láska je stejná kdykoHli.
ASilák i Hkrál G#nic nezmůC#mžou, F#mnevezmou nám Hlásku ETvou.