1. FKdyž Pána Ježíše Bmáš vskutku Frád,
Bdej mu to úsměvem Fna tváři Cznát.
AJestli v tvém Dmsrdíčku F7přebývá BOn,
/: Bv tvé písni Fnezazní Cfalešný Ftón. :/

2. Když Pánu Ježíši své srdce dáš,
poznáš, že ke všemu víc síly máš.
Pomáhat druhým, jak pomáhal On,
/: v tvé písni nezazní falešný tón. :/

3. Život jak písnička zaznívá dál,
chtěj, by ti po boku vždy Ježíš stál.
Když tebe životem povede On,
/: tvá píseň bude znít silně jak zvon. :/


Přidat komentář