Roman Dovala


1. CMudrci od výchoGdu
Cdali se do pochoGdu,
Fnovou Chvězdu Gspatřili,
Fza ní Cse vyGpraviCli.

2. Hvězda světu praví:
Spasitel náš pravý
narodil se zdravý,
všechno zlé se napraví.

3. Jasná hvězda na nebi
svítí, a tak co kdyby
šli jsme i my za ní,
pojďte lidi s námi!