Pavel Wittner


1. DPastýř vodí Govečky Dna louky i Akopečky,
Dnad každou On Gstále bdí, Akdyž si hrají, i když Dspí.

2. Pán Ježíš jak Pastýř je, o nás děti pečuje,
je s námi, i když je křik, za všechno mu patří dík.