R: /: To Cjá, to já, ó EPane Ammůj,
Fbudu více Gmodlit Cse. :/

1. /: S větší vírou, s větší láskou,
s větší EnaděAmFbudu více Gmodlit Cse. :/

2. /: S mojí sestrou, i s mým bratrem,
s celou rodinou, budu více modlit se. :/

3. /: Ve svém srdci, v kostele
anebo na hřišti, budu více modlit se. :/

4. /: Ani táta, ani máma,
ale Pane já, budu více modlit se. :/

viz. také píseň Ani bratr, ani sestra