FJežíš jede C7na oslátku Fdo JeruzaC7léma.
FJežíš jede C7na oslátku Fdo JeC7ruzaFléma.

FLidé cestou C7volají: FHosaC7na!
FNa Ježíše C7mávají: FHoC7saFna!