C7Zdrávas, FMaria, C7milosti Fplná,
C7Pán s teFbou.
C7PožehnaFC7ty mezi ženami
Fa požehnaný C7plod žiFvota C7tvého, FJežíš.

C7Svatá Maria, FMatko Boží,
C7pros za Fnás C7hříšF
C7nyní i v hoFdinu smrti C7naší.
AFmen.