Daniel Kalanch


CDěkuji, FJežíši, Gže mě máš tak Crád,
že ses i Fza můj hřích Gnechal bičoCvat.
F7Všechny mé viny AmTy jsi vzal na sebe,
Dpřísný trest D7vytrpěl místo Gmne.

F7Za mne jsi, Pane, neváGhal AmžiGvot Fdát.
DmJežíši, Gmám Tě Crád.