Luděk Rejchrt


1. GŠel Josef s MaCriGí Ammanželkou Dsvou.
GŠel Josef s MaCriGí Amzimou Da Gtmou.
DŠel JoGsef Ds MariGí, Amkterá stéDná.
GŠel Josef s MaCriGí Amdo BeD7tléGma.

2. V Betlémě přemnoho nocujících.
V Betlémě pusto je na ulicích.
V Betlémě našlo se místo v chlévě.
V Betlémě zrodil se Vládce země.

3. Zpívejme s anděly díkůvzdání.
Zpívejme a hrejme bez váhání.
Zpívejme vesele velcí, malí.
Zpívejme a hrejme na cimbály.