1. GPřijď Duchu svatý, D
veď mě ke Kristu. F
Chci teď Pane Cs Tebou být! G
Jsi moje síla. D
Jsi moje pomoc. F
Bez Tebe Pane Cnejde žít!

R: /: GUctívám Tě, protože jsi!
DUctívám Tě, protože jsi!
EmUctívám Tě, protože jsi, Csvatý, svatý! :/

M: Ten, kdo přišel smutný - zasmál se!
Ten, kdo přišel smutný - pohnul se!
Ten, kdo přišel smutný - vyskočil, vyskočil!

Přidat komentář