Volal, volal!

advent   cesta   hřích   Ježíš   křest   spása   výzva   

Magdalena Kulesza


CVolal, volal na poušti,
volal, GJan Křtitel.
CObrať se, přijmi křest
a vyznej Gkaždý svůj hřích.

FPřichází Beránek,
narovnej cesty své,
On jde zachránit
Gtebe i Cmě.

Přidat komentář