1. DmMáma, táta, Gmsestry, bratři Dmdo mojí roCdiny patří,
Dmbabička a Gmděda, Dmto je CBoží Dmrodina.

R: FJežíš řekl: Ten, kdo činí Cvůli mého Otce v nebi,
Dmto je můj bratr, má sestra, Ematka, moje Arodina.