1. AKdybych já byl motýlkem,
tak Dděkoval bych za křidýlka.
A Akdybych já byl ptáčetem,
tak Ezazpíval bych nad světem.
A Akdybych v moři A7rybou byl,
jen Dšplouchal bych se a vodu bych pil,
teď Echválím Tebe, DPane, že Estvořils i Amne.

R: Neboť srdce jsi mi dal a úsměv i žal,
DJežíše mám, a teda proč bych se bál,
teď Echválím Tebe, DPane, že Estvořils i Amne.

2. Kdybych třeba slonem byl,
svůj chobot zved a zatroubil.
A kdybych třeba klokanem byl,
tak hopsal bych, a tak bych žil.
A kdybych třeba byl chobotnice,
tak zajásal bych, že mám rukou více,
teď chválím Tebe, Pane, že stvořils i mne.

3. Krokodýl kdybych byl sám,
širokým úsměvem bych se smál,
a žirafou kdyby mne určil Pán,
tak díval bych se v šíř a v dál.
A pštrosem kdybych měl se stát,
tak nemusel by se mi nikdo smát,
teď chválím Tebe, Pane, že stvořils i mne.

Přidat komentář