EJežíš život je a Ačiní vše noEvé:
chromí chodí H7a slepí vidí,
Epouta praskají, všichAni jsou svobodEní.
Ježíš život je a H7činí vše noEvé.
Ježíši, Adíky, opravdu Edíky,
H7za každý den Tobě děkuEjem.
Ježíši, Adíky, opravdu Edíky,
H7za každý den Tobě děkuEjem. A E

Přidat komentář