DJežíš je Gdobrý pastýř, Azná svoje Dovečky.
Ježíš je Gdobrý pastýř, Azná je dobře Dvšecky.

Volá každou Gjménem; A..., pojď Dza mnou.
Neboj, já tě Gpovedu, Ajsi pod mou oDchranou.