1. /: CShromážděni Gpospolu,
Cusedáme ke stoGlu. :/

R: /: FJak Pán Ježíš Gs učedníky,
Fmaj7vzdáváme Ti, GBože, díCky. :/

2. /: Za ty dary požehnané
přijmi srdce odevzdané. :/

Přidat komentář