1. Přijď Duchu svatý, veď mě ke Kristu. Chci teď Pane s Tebou být! Jsi moje síla. Jsi moje pomoc. Bez Tebe Pane nejde žít!
R: /: Uctívám Tě, protože jsi! Uctívám Tě, protože jsi! Uctívám Tě, protože jsi, svatý, svatý! :/
M: Ten, kdo přišel smutný - zasmál se! Ten, kdo přišel smutný - pohnul se! Ten, kdo přišel smutný - vyskočil, vyskočil!

Bernard Sexton

R: Ježíš chleba rozlámal, učedníkům svým jej dal, řekl: Berte, jezte, na moji památku. Potom Ježíš víno vzal, učedníkům svým je dal, řekl: Berte, pijte, na moji památku.
1. Jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo žije ze mně, dá dobré ovoce.
2. Jsem živý chléb, co přišel z nebe. Ten, kdo jí tento chléb, věčný život má.

1. Beránku, patří Ti sláva. Patří Ti sláva i čest. Ty jsi Pánem vší země. Ať jméno Tvé zní do nebes.
R: /: Chvála, chvála, chvála ať zní. :/ ať chvála Ti zní.
M: /: Jen tebe chválíme, za tebou kráčíme, dnem i nocí písně ti zpíváme. Nikdy to nevdáme, v těžkostech zpíváme dál! :/

Bůh je tu, Bůh je tam! Bůh je v každém z nás, v srdci ho mám! Světlem je v temnou noc a v modlitbě mé slyším Jeho hlas! /: Bůh je tu, dobrý je, :/ v každý čas!

Jiří Zmožek

1. Jak se to může stát, abych zase viděl? Jak se to může stát, když jsem slepý a nevidím? /: Ježíš všechny naše nemoci na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych zase viděl. :/
2. Jak se to může stát, abych zase slyšel? Jak se to může stát, když jsem hluchý a neslyším? /: Ježíš všechny naše nemoci na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych zase slyšel. :/
3. Jak se to může stát, abych zase chodil? Jak se to může stát, když jsem chromý a nechodím? /: Ježíš všechny naše nemoci na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych zase chodil. :/
4. Jak se to může stát, abych se znovuzrodil? Jak se to může stát, když jsem slepý a nevidím? /: Ježíš všechny naše hříchy na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, abych se znovuzrodil :/
5. Jak se to může stát, abych se znovuzrodil? Jak se to může stát, když jsem hluchý a neslyším? /: Ježíš všechny naše hříchy na kříž vzal, Tak se to může stát. Tak se to může stát, abych se znovuzrodil. :/
6. Jak se to může stát, abych se znovuzrodil? Jak se to může stát, když jsem chromý a nechodím? /: Ježíš všechny naše hříchy na kříž vzal, tak se to může stát. Tak se to může stát, aby ses znovuzrodil. :/

Jiří Zmožek

1. Lásku, radost a pokoj, dal nám náš Pán. Lásku, radost a pokoj, když byl za nás obětován. Lásku, radost a pokoj, dal nám náš Pán. Lásku, radost a pokoj, když byl za nás, když byl za nás obětován.
2. Lásku, věrnost a mírnost, dal nám náš Pán. Lásku, věrnost a mírnost, když byl za nás obětován. Lásku, věrnost a mírnost, dal nám náš Pán. Lásku, věrnost a mírnost, když byl za nás, když byl za nás obětován.

neznámý

1. /: Pán Ježíš lásku dává, Pán Ježíš lásku dává, Pán Ježíš lásku dává, On je Bůh a Král. :/
2. /: Pán Ježíš pokoj dává... :/
3. /: Pán Ježíš radost dává... :/
4. /: Pán Ježíš život dává... :/
5. /: Zněj: Haleluja, sláva!... :/

Juraj Gonšor

R: Má duše jásá, má duše jásá, má duše jásá v mém Bohu. Má duše jásá, má duše jásá, má duše jásá v mém Bohu.
1. /: Budu zpívat Tobě, Pane můj, doufat ve Tvé milosrdenství. :/
2. /: Budu zpívat Tobě, Pane můj, moje srdce raduje se ze Tvé pomoci. :/
3. /: Budu zpívat Tobě, Pane můj, má duše jásá ve Tvé blízkosti. :/