Blahoslavený

Ježíš   milosrdenství   pokoj   pravda   radost   srdce   život   1. GTen, kdo Cžije Dve skroGmnosti - Cje blahoDslaveGný.
GTen, kdo Cse děDlí s raGdostí - Cje blahoDslaveGný.

R: CJežíš nám dal návod jasný,
Gjak mít život krásný a být Dšťastný,
CblahoDslaveGný.

2. Kdo dokáže žít chudobně - je blahoslavený.
Nechce mít všeho dvojnásobně - je blahoslavený.

3. Kdo dokáže žít v tichosti - je blahoslavený.
Nehádat se, nežít v zlosti - je blahoslavený.

4. Kdo touží po spravedlnosti - je blahoslavený.
Mluví pravdu, není sprostý - je blahoslavený.

5. Kdo kolem sebe pokoj šíří - je blahoslavený.
Odpouští hned, rád se smíří - je blahoslavený.

6. Kdo má milé srdcem k druhým - je blahoslavený.
Nazveme ho milosrdným a - je blahoslavený.

R: CJežíš nám dal návod jasný,
Gjak mít život krásný a být Dšťastný,
CblahoDslaveGný, CblahoDslaveGný, CblahoDslaveGný.