Bezva

Bůh   radost   stvoření   R: EBezva, Abezvadně,
ano, Ebezvadně stvořil Tě HBůh.
EBezva, Abezvadně
vymysElel Tě HTvůj EBůh.

1. ANádherně Tě udělal
a Edal Ti krásné oči.
F#mRaduj se, že vidět smíš,
Atak Tě vymyslel H7Bůh!

2. Nádherně Tě udělal
a dal Ti krásné uši.
Raduj se, že slyšet smíš,
tak Tě vymyslel Bůh!

3. Nádherně Tě udělal
a dal Ti krásnou pusu.
Raduj se, že mluvit smíš,
tak Tě vymyslel Bůh!

4. Nádherně Tě udělal
a dal Ti krásné ruce.
Raduj se, že dělat smíš,
tak Tě vymyslel Bůh!

5. Nádherně Tě udělal
a dal Ti krásné nohy.
Raduj se, že běhat smíš,
tak Tě vymyslel Bůh!

Přidat komentář