Jana Alayara


ENic, nic, absolutně nic.A ENic, nic, absolutně nic.
ACo Emůže nám Tvou lásku vzít?
Nic, nic, absolutně nic.
ACo Emůže nás dva rozdělit?
Nic, nic, absolutně nic.
ASmrt ani Hživot, proG#pasti, hoC#mry, jen F#mTvá láska je stejná kdykoHli.
ASilák i Hkrál G#nic nezmůC#mžou, F#mnevezmou nám Hlásku ETvou.

Přidat komentář